Vår idé om arkitektur

Vi tror på en flexibel arkitektur som medverkar till och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom att utveckla våra verktyg och vår kompetens kan vi bygga kostnadseffektiva lösningar med en ambitiös arkitektur – vid stora projekt såväl som små.

Hållbarhet

Dreem ska vara en del av en hållbar framtid,  i våra projekt arbetar vi med lösningar som ger en  varaktig kvalitet för våra kunder. Vårt arbete genomsyras av en positiv framtidsanda byggd på god samhällsbyggnad och med medvetenhet om varje projekts miljöpåverkan. Dreem arbetar bland annat med återbruk, klimatberäkningar och miljöcertifieringssystem.

Vår process

Dreem är ISO-certifierade enligt 9001 och 14001. Våra processer och strategier är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt. En central del i Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Vi använder oss av digitala verktyg och tydligt utarbetade processer som underlättar i vår process och som löpande ger beställare information och kunskap i projekten.