Medveten och engagerad arkitektur

Dreem Arkitekter är ett arkitektkontor med bred erfarenhet, mycket kunskap och stor nyfikenhet. Våra medarbetare har arbetat i både svenska och internationella projekt. Med vår breda erfarenhet och kompetens strävar vi efter bästa resultat i alla projekt, stora som små. Vi är nyfikna, kreativa och växer tillsammans för att ge projekten den omsorg som krävs. Vi har kompetens inom BAS-P och Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council.

 

Aktuellt

Utvalda projekt

 
 

Erik Dahlbergsgatan 14, 411 26 Göteborg

 

#DreemArkitekter