M3 Kista
Projektet i Kv. Isafjord gav en vinst i parallellt uppdrag för Klövern. Uppdraget innefattar tre modernt utformade bostadskvarter med öppna sockelvåningar och publika ytor mellan husen som ska skapa ett nytt landmärke i en levande stadsdel. Ett höghus placeras på hörnet mellan två gator, Torshamnsgatan och Kistavägen, som ingår i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan) skapar en relation med hela regionen.
Beställare
Klövern
År
2017 –
Uppdrag
Bostäder, kontor och verksamheter
Plats
Kista

Höghuset

Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av det högre tornet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i de olika fasaderna svarar på de skilda förutsättningarna på platsen.

Platsens förutsättningar skapar också projektets ambition att skapa en mänsklig skala för den direkta omgivningen och att samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen.

Volymstudier