Circular Box
Framtidens modulära träbostäder
Framtidens modulära träbostäder är hållbara och skapar så lite restmaterial som möjligt. Vårt projekt syftar till att optimera varje beståndsdel i byggnaden för att minimera avfall. Överskottsmaterial från användningen av korslimmat trä (KLT) återanvänds vid olika stadier av byggprocessen.
Team
Dreem Arkitekter
År
2023
Uppdrag
Modulära träbostäder
Plats
-

Projektets design är baserad på ett rutnät med dimensionerna 60×60 som möjliggör den flexibilitet som behövs för att en byggnad ska kunna förändras över tid.

En anpassbar struktur ger flera olika sätt att skapa enheter och fasader, vilket gör att byggnaden lättare kan anpassas till platsen och bli en integrerad del av sin kontext.

Tillverkningsprocessen och bearbetningen av KLT genererar idag cirka 7–8% avfall, vilket huvudsakligen förbränns för att producera el eller värme. Mängden avfall rör sig idag om cirka 100 000 kubikmeter trä som med fördel skulle kunna återföras och tas tillvara i ett cirkulärt system (https://circular-clt.com).

Dreems projekt ämnar använda samtliga delar av KLT för att minska avfallet genom följande principer:

 1. Den korslimmade träpanelen används främst för sin strukturella kapacitet i ytterväggar, bärande innerväggar, struktur för fristående moduler och i strukturskivor.

2. De större restbitarna av KL-trä kapas för att användas som stolpar i dörrkarmar, ytterväggar, golv, takmoduler och bärande väggar. Dimensionerna baseras på tjockleken och längden på skivorna, samt på standardbredden 70 mm.

3. De mindre restbitarna av KL-trä kapas till block som används i lätta innerväggar eller till golvplankor.

4. De större träflisorna från bearbetningen av de tidigare elementen limmas och komprimeras till OSB-skivor för att återanvändas som interiörfinish i olika moduler.

5. De mindre träflisorna från de tidigare stadierna bearbetas till lös fiberisolering och återanvänds i ytterväggar, bärande innerväggar och golvmoduler.