Kompetenser

Vi vill skapa mervärde för människor och våra kunder genom vårt kunnande och arbetssätt. Idag är vi ett kontor med stor kompetens, bred internationell bakgrund och mångfald i våra team. Tillsammans skapar vi projekt med genomtänkt gestaltning, hållbarhet, struktur, ekonomi och analys. Dreem ger alla projekt samma omsorg, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar.

Arkitektur

Vi tror på en flexibel arkitektur som medverkar till och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom att hela tiden utveckla våra verktyg och vår kompetens kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar för en ambitiös arkitektur.

Stadsbyggnad

En hållbar stad byggs genom lyhördhet och innovation. Dreem har arbetat med flertalet projekt som innefattar hög komplexitet i en urban kontext, med uppdrag som spänner över lång tid och genom flera olika skalor samtidigt. Kontoret har erfarenhet från projektens alla skeden, från förstudie och tidig skiss till framtagande av detaljplan och projektering. 

Hållbarhet

Dreem är en del av en hållbar framtid och i våra projekt erbjuder vi lösningar med en varaktig kvalitet för våra kunder. Vårt arbete genomsyras av en positiv framtidsanda byggd på god samhällsbyggnad och med medvetenhet om varje projekts miljöpåverkan. Dreem är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Ombyggnad

Dreem arbetar med ombyggnadsprojekt av varierande karaktär och skala; från kontor och bostadshus till mer känsliga projekt i kulturmärkta fastigheter. Vår ambition i vidareutveckling av projekt är alltid att ta största möjliga hänsyn till det befintliga och samtidigt rusta platsen och verksamheten för framtidens behov. Återbruk och återvinning kan var en del av dessa projekt.

Inredning

Vi inreder moderna kontor, konceptuella restauranger, hotell och spaanrättningar, likaväl som privata bostäder. Vårt team med inredningsarkitekter är vana vid att arbeta med återbruk och återvinning och med hög känsla för materialitet och hållbar kvalitet. 

Digitala Verktyg

Genom hela vår process används olika digitala verktyg som ger underlag för beslut genom att ge beställaren information och kunskap i projekten. Med verktygen kan olika scenarier testas på ett snabbt och lätt sätt för att säkerställa projektet. I Dreem LAB utvecklar vi egna verktyg för att tidigt kunna ta fram dagsljusanalyser, energiberäkningar samt för att utvärdera effektivitet i byggnadsplaner genom sammanställning av ytor, nyckeltal och för beräkning av volymer.

Projektledning

Kontoret har erfarenhet från projektens alla skeden, från förstudie/tidig skiss till framtagande av detaljplan och projektering. Vi är därför vana vid att samarbeta i större projektgrupper och kan leda och samla arbetet i projektets alla delar. Dreem är en del av Solwers, ett företag och nätverk med företag som arbetar med bland annat arkitektur, ingenjörskonst, energilösningar och infrastruktur. Att vara en del av en större organisation gör att kontoret lätt kan ta in hjälp från andra discipliner vars expertis innefattar vägprojektering, mätning och riskanalyser, passivhus samt akustisk planering och projektering av broar, industrier, kommersiella och offentliga byggnader m. fl. Tillsammans är vi starkare.

Våra projekt