Brotorget Södra
Kvarteret Brotorget Södra ligger mitt i centrala Bollnäs. Liksom många andra mindre svenska städer så har Bollnäs centrum dominerats av 60-talets idéer om den bilburna staden genom en galleria med parkering ovanpå. Som en konsekvens av detta har man fått monotona och avbefolkade centrumkvarter. Sedan dess har man insett vikten av fotgängarvänliga, variationsrika och aktiva stadscentrum för att få en levande stad. Vårt mål, tillsammans med Point Properties är att aktivera, förädla och utveckla kvarteret Brotorget Södra. Point Properties arbetar kontinuerligt med att aktivera stadskärnor i mindre städer genom att utveckla och förädla centrala köpcentrum. Tillskottet av nya bostäder ovanpå den befintliga strukturen bidrar till att skapa en levande stadskärna genom att befolka denna dygnet runt.
Beställare
Point Properties
År
2021-
Status
Pågående
Plats
Bollnäs

Gatan aktiveras när kvarteret byggs om för att vända lokaler utåt samt göra dem attraktivare för hyresgäster och besökare.

“Kvarteret är utformat med tanke på sociala ytor, hållbarhet och med modern utformning, utfört med tanke på att åldras vackert med hållbara material.”

Byggnaderna har en tydlig koppling till de karaktäristiska hälsingegårdarna genom gestaltning och placering. Fasadmaterialen i projektet består främst av natursten och trä i olika former vilket avspeglar Hälsinglands natur.