Kontoret

Idag är vi ett företag med stor kompetens, bred internationell bakgrund och mångfald i våra team. Tillsammans skapar vi projekt med genomtänkt gestaltning, hållbarhet, struktur, ekonomi och analys. Vi har centrala kontor vid Skeppsbron i Göteborg och vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. 

Vår process

Våra processer och strategier är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt. En central del i Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Vi använder oss av digitala verktyg som underlättar i vår process och som löpande ger beställare information och kunskap i projekten. 

Hållbarhet

Dreem ska vara en del av en hållbar framtid och i våra projekt erbjuder vi lösningar med en varaktig kvalitet för våra kunder. Vårt arbete genomsyras av en positiv framtidsanda byggd på god samhällsbyggnad och med medvetenhet om varje projekts miljöpåverkan.