Om Oss

 
 

Dreem skapar medveten och engagerad arkitektur som påverkar samhällets positiva utveckling framåt och skapar mervärde för människor.

 
DREEM+om+oss+1-1.jpg

Hållbarhet och expertis

Dreem arbetar efter att skapa ett hållbart samhälle både ur miljö och socialt perspektiv. Vår expertis innefattar arkitektur, stadsbyggnad, byggnadskonstruktion, teknisk samordning och inredning. Vi har kompetens för certifiering Miljöbyggnad 3.0 för Sweden Green Building Council samt även erfarenhet av att arbeta med BREEAM och LEED. Vi strävar alltid efter att arbeta resurseffektivt.

dreem-projekt-jobba-hos-oss-1-1.jpg

Mångfald

På Dreem har medarbetarna internationell bakgrund med erfarenhet av att driva kontor utomlands. Dreem strävar efter att arbeta mångkulturellt. En mix av olika nationaliteter skapar en dynamik som bidrar till kreativitet och nytänkande i våra projekt.

Vi vill även stötta verksamheter som arbetar mångkulturellt och samhällsfrämjande. Därför stödjer vi bland annat Göteborgs Stadsmission och Läkare utan gränser.

 
Dreem-om oss-1.jpg
 

Dreem grundades på tre stycken ledord: etik, kreativitet och mångfald. Ända sedan starten har vi haft som målsättning att uttrycka oss kreativt med ett mål om att skapa ett hållbart och inspirerande samhälle. Under resans gång har vi vuxit och är ett kontor med bred internationell bakgrund och mångfald i våra team. Detta gör att vi tillsammans skapar något speciellt. Dreem anser att arkitektens uppgift är att ge alla projekt samma omsorg, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar samt att alltid sikta efter god, genomtänkt och personlig arkitektur.

 
dreem-projekt-kista-profilbyggnaden-1-1-slide.jpg

Processer

Dreem arbetar efter tydliga processer/ strategier som är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt. Med utgångspunkt från en grundlig analys av kundens behov och projektets fysiska, kulturella sociala sammanhang, vill vi utveckla specifika lösningar för varje projekt. Vi tycker att det är viktigare att hitta de relevanta frågorna, innan man börjar arbeta med svaren. En viktig del i Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Vi använder oss av digitala verktyg som underlättar processer och som ger beställare information och kunskap i projekten.

dreem-projekt-aktuellt-2-1.jpg

Historia

Dreem Arkitekter grundades 2014 av erfarna arkitekten Maya Iwdal och har på kort tid vuxit till en stark aktör med flera stora uppdrag. Huvudkontoret ligger i Göteborg men kunderna finns över hela Sverige.


– Dreem Arkitekter jobbar med hållbar samhällsutveckling, något som genomsyrar allt vi arbetar med.

Maya Iwdal

DREEM+Medarbetare+4-1.jpg