Kontoret

Idag är vi ett företag med stor kompetens, bred internationell bakgrund och mångfald i våra team. Tillsammans skapar vi projekt med genomtänkt gestaltning, hållbarhet, struktur, ekonomi och analys. Vi har centrala kontor vid Skeppsbron i Göteborg och vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. 

Kreativitet

Inga problem, möjligheter eller visioner är de andra lika. Vårt uppdrag är därför att ge form åt just din framtid. Att skräddarsy projekt som inte går att kopiera eller hitta någon annanstans. Med kreativitet som råmaterial bygger vi tillsammans nyskapande och utmanande lösningar.

Etik

I allt det vi gör vill vi uttrycka oss kreativt med en ambition om att skapa ett hållbart och inspirerande samhälle. Att hitta alternativa sätt att tänka runt arkitektur som ger mer än den tar – framdrivet av ett socialt engagemang och intresse för samhälls- och klimatfrågor.

Mångfald

En mångfald av idéer, åsikter och kulturer är en nödvändighet för att hitta innovativa lösningar på inviduella behov. Dreem består i grunden av en grupp individer med internationell bakgrund med lång erfarenhet av att driva kontor utomlands. En mix av nationaliteter som skapar en dynamik och som bidrar till kreativitet och nytänkande i våra projekt.

Vi stöttar även verksamheter som arbetar mångkulturellt och samhällsfrämjande så som Göteborgs Stadsmission och Läkare utan gränser. Vi är även medlem i ”Öppet Hus” där vi har adepter inom vårt område.

Historia

Dreem Arkitekter grundades 2014 av erfarna arkitekten Maya Iwdal och har på kort tid vuxit till en stark aktör med flera stora uppdrag. Huvudkontoret ligger i Göteborg och sedan 2020 finns även ett kontor i Malmö. Kunderna finns över hela Sverige.

Maya Iwdal är grundare av Dreem Arkitekter. Hon har lång erfarenhet av arbete på bland annat White Arkitekter och på Arkitektbyrån Design innan hon startade DREEM arkitekter 2014 då hon ville fokusera på att göra arkitektur som påverkar samhället utveckling framåt och med ett hållbart fokus.

Sedan 2020 är Dreem Arkitekter AB en del av SOLWERS. Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, miljöövervakning, cirkulär ekonomi och digitala lösningar. År 2020 var koncernens intäkter 42,3 MEUR och antalet anställda nästan 400 i Finland och Sverige.