DREEM LAB

DREEM LAB är en plattform för utvecklingsarbete med tyngdpunkt på digitala, parametriska verktyg och objekt/produkt-baserad forskning. Detta gör vi internt för eget bruk med gärna tillsammans med aktörer utanför kontoret. DREEM LAB är kontorets innovationskatalysator som också möjliggör kontinuerlig utveckling av vår arbetsmetodik och ny kunskap samtidigt som vi gör plats för nya typer av projekt och uppdrag.
“DREEM LABs projekt initieras efter att ett konkret behov identifierats i våra processer, projekt eller i vår egna omgivning. Projekten kan också ta sin början genom att ett potentiellt samarbete uppstår mellan oss och våra kollegor eller samarbetspartners.”

Analys

Syftet med att förbättra våra digitala metoder är att ge oss verktyg och kunskap för ett förbättrat beslutstagande, som kan baseras på mätbar och kvantifierbar information. Detta hjälper oss att optimera vår resursförbrukning – både den fysiska och ekonomiska.

Wave – Prototyp för stadsmöbel

Den inledande fasen innebär en noggrant utförd analys vilken är grundläggande för en fortsatt bra process. Dreems metod tar avstamp i beställarens givna förutsättningar och uppsatta mål. Det är av stor betydelse att tidigt få en översikt såväl som förståelse för projektets komplexitet samt att identifiera nyckelfrågor. Denna fas är mångsidig och utforskande – det är ett sökande efter rätt frågor.

Skycity – modularitet

Prototypen som utvecklades som en del av ett tävlingsförslag 2020 utforskar en byggnad som på ett enkelt och modulärt sätt kan utökas/minskas och därigenom anpassas till användarnas förändrade behov.
“Inom DREEM LAB jobbar vi med alla våra expertisområden med fokus på stadsutveckling, resursförbrukning och computational design.”

— Manuel Lopes, Arkitekt

Kontakta oss

Har du en idé eller ett projekt du vill utveckla?