Vår process

Dreem är ISO-certifierade enligt 9001 och 14001. Våra processer och strategier är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt. En central del i Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Vi använder oss av digitala verktyg och tydligt utarbetade processer som underlättar i vår process och som löpande ger beställare information och kunskap i projekten. 

Understand

Den inledande fasen innebär en noggrant utförd analys vilken är grundläggande för en fortsatt bra process. Dreems metod tar avstamp i beställarens givna förutsättningar och uppsatta mål. Det är av stor betydelse att tidigt få en översikt såväl som förståelse för projektets komplexitet samt att identifiera nyckelfrågor. Denna fas är mångsidig och utforskande – det är ett sökande efter rätt frågor.

Define

Analysdelen ger en beskrivning av projektets kärna och frågeställningar. I nästa fas används den samlade kunskapen och förståelsen för att sätta upp de regler som kommer informera alla beslut som följer i processen för att nå vår arkitektoniska vision.

Explore

Med visionerna på plats är det dags att utforska möjliga arkitektoniska uttryck. Visionerna skapar ett tydligt mål och genom att utforska och validera alternativ hittar vi det bästa sättet att uppnå detta. Konceptet är resultatet av projektets parametrar och ofta motstående intressen med potentiell komplexitet.

Create

När vi kommit fram till projektets arkitektoniska koncept blir arbetssättet mer konkret – i denna fas realiseras projektet mer detaljerat. Dreem har en iterativ process där våra egna digitala verktyg hjälper oss att ta informerade designbeslut redan tidigt i projekten.

Process