Orgelpipan
Tävlingsförslag för en ny fasad på en av Stockholm mest centrala adresser, Klarabergsgatan mittemot Åhlenshuset. Orgelpipan 4 är en byggnad i modernistisk stil som uppfördes i slutet av 1950-talet. Funktionerna i huset är delvis handel i markplan och i övrigt kontorsverksamhet. Kvarteret Orgelpipan har fått sitt namn från sin granne S:ta Clara kyrka som tronar bakom kontorsbyggnaden. Klarabergsgatan är i förvandling och kommer i år stå klar som en gågata, från att ha varit en gata med fordonstrafik i fokus. Detta innebär ytterligare exponering av Orgelpipan 4 och gör dess läge ännu starkare. Byggnaden har verkat som en skärm mellan den livliga och trafikerade Klarabergsgatan och S:ta Claras kyrka med dess lugna och lummiga kyrkogård. Detta innebär att nu när Klarabergsgatan är en gågata så är det naturligt att tänka sig mer öppenhet mellan gata och kyrka. Den befintliga fasaden har verkat som utgångspunkt i förslaget. Fasaden uppgraderas för att förbättra byggnadens energiförbrukning, luft/vattentäthet och inomhusmiljökvalitet. Utformningen inspireras av namnet ”Orgelpipan” och syftar till att förstärka byggnadens speciella karaktär. Gränsen mellan den nya och den gamla konstruktionen bearbetas för att förstärka sammanhållningen i byggnaden och för att accentuera den vertikala komponenten i fasaderna. Byggnaden ger möjlighet att verka som en koppling mellan den nya gågatan och kyrkogården.
Beställare
Klövern
År
2018
Uppdrag
Fasadrenovering
Plats
Stockholm

Process