Merkurhuset
Under 2023 var Dreem med och färdigställde den omfattande renovering av Merkurhuset som pågått sedan 2021. Det kulturmärkta huset har bjudit på flertalet utmaningar och krävt nytänkande på samma gång som stor varsamhet och respekt för husets ursprungliga funktion och estetik.
Beställare
Platzer Fastigheter
År
2023
Status
Färdigställt
Plats
Göteborg

 Merkurhuset är det äldsta kvarvarande huset på Skeppsbron i Göteborg och ritades av Ernst Krüger 1898–1899. Byggnaden som än i dag är en kontorsbyggnad huserade vid sekelskiftet Rederi AB Svenska Lloyd och Rederi AB Transatlantic; ett minne från rederitiden är exempelvis biljettdiskarna som finns kvar i lokalerna på första våningen. Byggnaden har under åren renoverats vid flera olika tillfällen och nya lager och uttryck har lagts till. Dreem har därför fokuserat på att särskilja de skikt som adderats under bland annat 80- och 90-tal från byggnadens ursprungliga estetik och utformning. Delar som bevarats och återbrukats inkluderar dörrar, kakelugnar, fönsterbänkar och byggnadsmaterial som tegel. Trapphuset bevarar i stort sitt utseende från byggnadstiden, med ett trapplopp som svänger upp genom byggnaden med detaljer som dekorativa ledstänger i trä, smide och gjutjärn.

Foto: Ander Sanner Fotografi

“Området som helhet har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och speglar Göteborgs ursprungliga roll som Sveriges port mot väster och även stadens senare utveckling.”

 

Antikvariskt utlåtande för Merkurhuset – inom Vallgraven 49:1