Lundens förskola
Lunden förskola ligger naturnära vid den lugna Backadalsstigen en dryg kilometer från centrala Borås och består av 9 avdelningar fördelat på två våningsplan. Naturen är den röda tråden i projektet vilket exempelvis avspeglar sig i materialvalen, både exteriört och interiört, samt i planeringen av gårdsmiljön. Förskolan Lunden är först i kommunen med en idrottsprofil och man har tagit fasta på att tidigt skapa goda vanor och lägga grunden till ett aktivt liv med mycket rörelseglädje.
Beställare
Cernera fastigheter
År
2021
Uppdrag
Förskola med 9 avdelningar
Plats
Borås

De tre byggnaderna som Dreem ritat innehåller både skola och bostäder och fungerar tillsammans som en barriär mot den närliggande bilvägen och ramar samtidigt in gården på husens baksida. Den stora gården som vetter mot skogen gör naturen lättillgänglig, vilket har ett stort värde även för det pedagogiska lärandet på förskolan. Gården samutnyttjas av förskolan och de boende i husen— något som har visat sig fungera väl och dessutom skapar liv och rörelse runt husen fler timmar på dygnet.

Att rita offentliga lokaler för en kommunal förskola ställer höga krav på tillgänglighet och på att skapa en god och väl fungerande inomhusmiljö, och kräver många gånger unika platsbestämda lösningar. Invändiga material har valts med fokus på hög kvalitet, hög slitstyrka och hög miljöklass. Dessutom har en god akustisk miljö prioriterats, åtgärder och lösningar har använts som en naturlig del av inredningen. Naturliga material, färgsättning och detaljer skapar en varm, lekfull och inkluderande miljö på Lundens Förskola.

Foto: Lekolar, Dreem

 

Dreems koncept för förskolans inredning framhäver och tar vara på dess fantastiskt läge nära skog och natur.”

Dreems koncept för förskolans inredning framhäver och tar vara på dess fantastiskt läge nära skog och natur. Skogen är för barn en spännande plats som ofta porträtteras i välkända sagor för barn och vuxna, en plats som kan vara omgiven av mystik, inspirerar aktivitet och lek samtidigt som den bjuder in till lärande och nya utmaningar. Skolans färgschema föreslogs gå i en naturnära färgpalett med inslag av starkare accentkulörer, likt en skogsäng. Avdelningarna har idag bland annat fått namnen Skogen, Kojan och Gömman. Invändiga material har valts med fokus på hög kvalitet, hög slitstyrka och hög miljöklass. Naturliga material, färgsättning och detaljer skapar en varm, lekfull och inkluderande miljö på Lundens Förskola.