Askegården
Ett Svanenmärkt flerbostadshus med 18 hyresrätter, tvättstuga och andra bostadskomplement som flera hus i Kobbegården har möjlighet att utnyttja. Detta som ett led i ett förtätningsprojekt i Askim, Göteborg. Volymhanteringen och husets utformning har styrts av en reglerad detaljplan samt två befintliga skyddsrum som behållits under den nya bebyggelsen.
Beställare
Stena Fastigheter
År
2022
Uppdrag
Bostäder
Plats
Askim, Göteborg

“Fasadens symmetriska gestaltning och trapphusets placering samt utformning är ett resultat av husets placering vid slutet av områdets centrala allé.”

Symmetrin i fasadens gestaltning samt trapphusets placering och utformning är ett resultat av husets placering vid slutet av områdets centrala allé.

Konceptmässigt består huset av ett trähjärta som sedan kläs av ett plåttäcke som lämnar träet synligt på husets gavlar, trapphuset och balkongerna där invånarna kommer i närmare kontakt med fasaden. Plåtens färg syftar till att förstärka kontrasten mellan det externa täcket och det varma trähjärtat samtidigt som den ger huset ett smalare och elegantare uttryck.

Huset och dess materialval är miljömärkta genom Svanen.