Staffanstorp
För Cernera har Dreem ritat bostadskvarteret Vikhem V beläget i södra delen av Staffanstorp, vilket består av ca 100 lägenheter uppdelat på tre olika tomter. Området har nära till skolor, badhus, service, idrottsplatser, koloniområde och bussförbindelser till både Malmö och Lund. Marken ligger placerad i direkt anslutning till Vendelparken och har Vattenparken i norr och Hagalidsparken i söder. Detta förslag för nybyggnation i området tar vara på platsens historia likaväl som det skapar förutsättningar för ett modernt och hållbart boende.
Beställare
Cernera fastigheter
År
2021
Uppdrag
82 lägenheter + 14 radhus
Plats
Staffanstorp

Projektet består av både bostadsrätter och hyresrätter där lägenheterna varierar i storlek från 1 RoK upp till 5 RoK, med störst andel 3 RoK. Naturen är den röda tråden i projektet vilket exempelvis avspeglar sig i materialval, gårdsmiljö och närheten till det gröna som kan upplevas från de stora balkongerna.

GATURUM

Förslaget vill bidra till en levande och aktiv gata. Entréer orienteras mot gatan och byggnadernas placering tillåter siktlinjer och stråk mellan gården och parken. Vidare, förstärker accentuerade gavlar i tegel ett varierat intryck för boende och passerande. Användningen av tegel knyter an till platsens historia med tegelbruk samt till den närliggande Tegelparken.

“Förslaget vill vara med och skapa ett område, där fokus ligger på social hållbarhet. Småskaliga flerbostadshus och radhus kan bidra till ett bredare utbud av bostäder och generösa, omhändertagna gemensamma ytor gör att man vill bo kvar längre.”

Det nya området bidrar till att rama in parken i sydväst, men också till att skapa en trevlig och öppen gatumiljö åt öster. Parkeringsytan placeras på tomternas södra delar för att bevara så mycket som möjligt av utsikten samtidigt som skuggningen av gården minskar. Blandningen av fasader och gavlar som möter gatan skapar ett varierat gaturum.

Tomt A, B och C knyts samman genom materialval och gröna tak. Flerbostadshusen öppnar upp sig med generösa balkonger och terrasser mot gården likaväl som mot sydväst. Det finns gott om smitvägar som gör det lätt att röra sig mellan gårdarna och den närliggande Vendelparken.