Lorensberg
Dreem lämnade in Projekt Lorensberg till markanvisningstävlingen för Cirkustomten tillsammans med Wallenstam och det danska arkitektkontoret Cobe. Vi såg stor potential att förstärka ett kreativt centrum, att skapa en grön oas och ge en naturlig förlängning av centrala Göteborg. Den nya platsen ska uppmuntra till mångfald och integration genom en offentlig sockel vilken fylls med publika funktioner. Genom att skapa en struktur i flera nivåer, med ett offentligt och öppet markplan, rör man sig mellan olika målpunkter och genom kvarteret på ett naturligt sätt. Projekt Lorensberg är den centrala platsen, ett nav dit omgivande vägar leder och där rörelsen samlas upp i en eventmanege, en urban scen som sammanlänkar tomten med sin historia och till Göteborg som eventstad.
Team
Dreem Arkitekter + Wallenstam + Cobe
Uppdrag
Kontor, verksamheter och bostäder
År
2016
Plats
Göteborg

Lokalgata

Variation och dynamik är nyckelorden som genomsyrar både förslagets hyresrätter och bostadsrätter. Projektet genomsyras av en hög ambitionsnivå vid planering av dispositionen, utformningen, gemensamhetsytorna ute och inne, oavsett upplåtelse.

Den gröna sockeln ger här möjligheter till olika stadsträdgårdar, privata eller publika med goda och trevliga rumsligheter och nyttjanden. Möjlighet till möten, återhämtning och påfyllnad av energi i vardagen ger ett socialt hållbart projekt som är generöst delar med sig till stadens invånare.

Situationsplan

Skyddade ovanpå sockeln står bostadsvolymer i form av fristående huskroppar. De fristående huskropparna ger genomsiktlighet för Södra Vägens befintliga bebyggelse och förstärker platsens och kvarterets solitära karaktär. Sockelns tak blir trädgårdar och gårdsmiljö för boende och besökare i parken med generös grönska. Gavlarna in mot kvarteret har vinterträdgårdar och skapar på så vis ett grönt motiv in mot parken året runt. Parkens identitet förstärks med en ny karaktäristisk utformning och ligger skyddad innanför kvarteret och stadsbiblioteket.