Avenboksgatan
För EAB har Dreem ritat ett bostadskvarter beläget i Smålandsstenar, vilket består av ca 26 lägenheter uppdelat på två olika tomter. Den nya lokalgatan får en varierad karaktär och binder ihop de två nya bostadsområdena. Genom att behålla flertalet träd skapas ett grönt stråk. Gemensamma hus på centrala platser i kvarteret, som exempelvis växthus, kan vara upplysta och bidra till tryggare och mer inramade gemensamma gårdar.
Beställare
EAB
År
2020
Uppdrag
Bostäder
Plats
Smålandsstenar

På tomt A närmast de befintliga enplansvillorna föreslås flerbostadshus i ett plan. En grön ridå av träd sparas i angränsning till befintliga hus. Varje bostad får en egen rymlig uteplats och nära tillgång till gemensam gård med grillplats, lekyta eller odlingsmöjligheter.

På tomt B placeras två punkthus i tre våningsplan samt vind. Denna del angränsar till skog som sparas och flerbostadshusen föreslås därför byggas något högre – punkthus i tre våningar. Även här får bostäder egen uteplats eller balkong, och nära tillgång till generös gemensam gårdsyta.

SOCIAL HÅLLBARHET

Genom att erbjuda bekväma lösningar och kvalitéer för tex. samutnyttjande för de boende blir flerbostadshusen ett attraktivt alternativ till att bo i villa. En kvalitét kan vara exempelvis nära tillgång till gemensamma ytor, som uteplatser och växthus eller verkstad – med möjlighet att låna verktyg. Gröna ytor med växthus eller möjlighet att odla kan förstärka känslan av ett hem med trädgård. Andra kvalitéer kan vara hyrbara gemensamma utrymmen och övernattningslägenheter för besökare. Välplanerade uteplatser med grill och/eller lekplats gör det enklare att träffa andra boende.