Sisjödal Äldreboende
I samarbete med Dawasta och BRA Bygg har Dreem ritat och utvecklat ett nytt äldreboende i Sisjön. Ambitionen har genom hela processen varit att använda sig av innovativ design, planering och högkvalitativa material skapa ett äldreboende som sticker ut. En uppglasad entré och trappa skapar rymd och ett välkomnande rum mot gatan. Relationen till gatan förstärks genom sockelvåningen och ett uppglasat hörn med café. Modulfasaden får 3-dimensionalitet genom förskjutningar, textur och vinklar. Omsorg kring detaljer och volymhantering har varit drivande genom projektet. Projektet föregicks av en markanvisningstävling, vilken vanns av AL Studio.
Beställare
Dawasta + BRA BYGG
År
2021
Uppdrag
Äldreboende
Plats
Sisjödal, Göteborg

En uppglasad entré och trappa skapar rymd och ett välkomnande rum mot gatan. Relationen till gatan förstärks genom sockelvåningen och ett uppglasat hörn med café.