Globen
Hela stadsdelen kring Globen och det gamla Slakthusområdet står inför en massiv omvandling med nya bostäder och verksamheter. Köpcentrumet Globen Shopping har potential att bli ett lokalt nav för den nya stadsdelen som byggs i det gamla Slakthusområdet där det planeras för cirka 4 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Utvecklingen som förväntas göra att Globen Shopping växer från sin nuvarande storlek på cirka 20 000 kvadratmeter till mer än det dubbla, inkluderar en utökad andel service och kultur.
Beställare
Klövern
År
2019
Uppdrag
Stadsplanering – Bostäder, hotell och kontor
Plats
Stockholm

Genom att skapa en trivsam och behaglig inomhusmiljö med mjuka former i trä kan köpcentrumet tillsammans med den omvandlade stadsdelen få en hållbar profil.

För Dreem har det varit viktigt att sammanlänka Slakthusområdet med Globen shopping och att skapa trygga och mänskliga stadsrum.