Strömstad Canning
Strömstad Canning är Dreems förslag till markanvisningstävlingen för Canningområdet i Strömstad tillsammans med danska COBE arkitekter.
Förslaget har sin utgångspunkt i 4 strategier; en stark koppling till stadskärnan främst genom en grön allé genom området; genomgående koppling och kontakt med havet; en klar koppling över till Nötholmen och Kebal med en ny gång- och cykelbro och en omhändertagen övergång mellan stadsrum och byggnader. Variation av bostadstyper skapas med hjälp av varierande storlekar och upplåtelseformer. Planen innehåller radhus, parhus, tak- och hörnlägenheter, lägenheter i magasinsliknande byggnader, punkthus, etagelägenheter och lägenheter med utsikt i tre riktningar. Samtliga lägenheter är planerade utifrån att alla ska få naturligt dagsljus från åtminstone två sidor, privata balkonger och terrasser samt utsikten över vattnet. Utvecklingen av området erbjuder i vårt förslag ett hälsosamt liv med hög trivselnivå där byggnader och stadsrum är utvecklade med ett hållbart fokus.
Beställare
Peab + Dreem + Cobe
År
2016
Status
Bostäder - stadsplanering
Plats
Strömstad

Vy mot Canning och Röudden

Gående och cyklande i fokus har varit en tydlig strategi i förslagets infrastruktur, där biltrafik tillåts i stora delar av området men alltid på övriga trafikanters villkor. Det erbjuds varierande och vackra promenadvägar, som antingen präglas av närheten till havet eller det gröna genomgående stråket.

Gestaltningen har en klar utgångspunkt i västkustens traditioner med träbyggnader och variation i riktningar som ska tåla det hårda havsklimatet.

Vy mot Skeppsbroplatsen

Levande fasader

Elevation mot Skeppsbroplatsen

Utveckling