Helsingbanéret
Kv. Helsingebanéret 9 har en strategiskt viktig plats i centrala Bollnäs. Vänd mot det omdanade Brotorget, ligger kvarteret på en av de få återstående genomfartsvägarna. Tillsammans med kvarterets utsikt över Varpen och Vågen är kvarteret fullt av potential. Platsen erbjuder ett utmärkt läge för hotellverksamhet, vilket kan kombineras med befintliga bostäder. Med kunskapen från vårt arbete med Brotorget Norr och Brotorget Södra i bagaget kommer Kv. Helsingbanéret 9 att utmärka sig i det nya Bollnäs. Vi föreslår en påbyggnad bestående av ett elegant tvåvåningshus vilken möter torget. Tillsammans med en omhändertagen restaurering av den befintliga tegelfasaden kommer kvarteret att knyta ihop förnyelsen av Brotorget.
Beställare
Björn Jonsson Investment AB
År
2021
Uppdrag
Påbyggnad, bostäder, kommersiellt
Plats
Bollnäs

Ovanpå de befintliga bostäderna föreslås en bostadsbyggnad med två våningar som blir en förlängning av arkitekturen och formspråket längs med Långnäsvägen och som tillsammans med nya radhus kommer att erbjuda ett attraktivt bostadsalternativ för invånarna i centrala Bollnäs.

“Tillsammans med kvarterets utsikt över Varpen och Vågen är kvarteret fullt av potential.”

På kvarterets baksida föreslås två högre bostadshus som säkerställer att livfulla fasader på samtliga sidor av kvarteret samtidigt som man utnyttjar det sydliga läget och utsikten. De två byggnaderna är uppdelade i två volymer där den första följer formspråket vid det nya Brotorget och den andra möter de omgivande bostadshusen.

Utveckling