Kv. Öljetten
Tillsammans med GBJ och Mareld blev Dreem 1 av 5 utvalda team att genomföra markanvisningstävlingen för Kv. Öljetten, en del av utvecklingsområdet Munksjön i Jönköping. Förslaget Nätverket skapar ett finmaskigt socialt nät genom ett varierat lägenhetsutbud, inbjudande platser för umgänge, aktiviteter och rekreation i varierande konstellationer. Öppna bottenvåningar skapar trygghet och främjar livet mellan husen vilket skapar förutsättningar för välmående genom grönska, estetiska värden, ljusinsläpp, goda bullerförutsättningar och utsikt mot Munksjön. Ett tredimensionellt rutnät med sociala och tekniska funktioner binder ihop kvarteret till en sammanhållen väv.
Team
Dreem Arkitekter + GBJ
Uppdrag
Jönköpings stad
År
2021
Plats
Jönköping

Då en konsekvens av detaljplanen ger i en mindre bostadsgård tas även boastadstaken i anspråk och görs till en del av den sociala umgängesytan. Tävlingsområdet var avgränsat till en del av ett kvarter som ansluter till ett parkeringsgarage, mot vilket vi såg en möjlighet att skapa en multifunktionell vertikal grön yta med sociala funktioner.

“Vi var väldigt glada över förtroendet att få vara med att utveckla Munksjön.”

Maya Iwdal, Arkitekt och grundare

Med en detaljplan som endast medgav en mindre bostadsgård tas även taken i anspråk som en del av den sociala umgängesytan.

Koncept diagram

Med en detaljplan som endast medgav en mindre bostadsgård tas även taken i anspråk som en del av den sociala umgängesytan.