Kv. Nova
Tillsammans med SHH Bostad valdes Dreem ut som ett av teamen att genomföra markanvisningen för kvarteret B1 i Kungsängen. Kvarteret är en del av ett utvecklingsområde i Jönköping där innovativa bostadshus i trä efterfrågats. Det vinnande förslaget Kvarteret Nova ska utvecklas som ett hållbart och modernt område med flerbostadshus och radhus som knyts samman genom en generös gemensam innergård. Bostadskvarteret byggs i trä och omfattar 70–80 bostadsrätter och ska erbjuda ett varierat boende med flexibla planlösningar. Det vinnande förslaget innehåller dessutom ett särskilt fokus på social hållbarhet med exempelvis en gemensam terrass för de boende i kvarteret. Andra nyckelaspekter i projektet är energieffektivitet, återvunnet fasadmaterial och passiva, smarta lösningar.
Team
Dreem Arkitekter + SHH Bostad
Uppdrag
Bostadskvarter
Plats
Kungsängen, Jönköping
År
2021

Mot Kungsängsvägen placeras lokaler som ger större fönsterpartier vilket i sin tur skapar en transparent sockelvåning mot gatan. Fasaden har ett stramare uttryck än den mot insida gård och kulören särskiljer huskroppen från intilliggande kvarter på ett tydligt sätt och sätter naturligt punkt för kvarteret.

Kungsängsvägen

Tellusgatan

Lamellhusen mot Tellusgatan har en varm träfasad med generösa balkonger. På taket mot Polluxgatan öppnar huskroppen upp sig för att ge plats åt en gemensam takterrass vilken har en direkt koppling utåt genom utsiktspunkt mot naturreservaten i söder.

På samma sätt som i husen mot Kungsängsvägen har huset mot angränsande kvarter en avvikande kulör och en egen tydlig identitet.

“DREEM ser framemot att få bygga ett kvarter med trähus och med ett varierat innehåll av olika typer av boendeformer.”

— Maya Iwdal, Grundare Dreem Arkitekter

Formgiving principer

Gårdsplan

Gården i kvarteret Nova ska vara en plats som är enkel att röra sig igenom och samtidigt tilltalande att stanna och vistas i. Med utgångspunkt i noggrant utförda ljusstudier av platsen har aktiviteter som odling, vila, grill och lek placerats för att skapa varierat och optimalt ljusläge.

Loftgångshusens kärna utformas med optimerad formfaktor och ett yttre skal som tillsammans med loftgången bildar en mellanzon. Gången är generös och här finns plats för odling eller spontana sociala möten. De vertikala öppningarna som löper längs med hela huskroppen ger visuell kontakt och ger de boende i huset ett sammanhang. Husets yttre hölje består av ett raster som möjliggör ljusinsläpp och som skapar ett lekfullt skuggspel på golv och inre fasader. Mot torget finns plats för verksamheter och mot gården placeras cykelrum med verkstad och lättillgängliga miljörum.