Kopparlunden
Dreem har tillsammans med Klövern utvecklat ett kvarter i det historiska och karaktäristiska området Kopparlunden i Västerås. Kopparlunden med sina stora verkstadshallar i rött tegel har gått från att ha varit navet i Västerås industri till att delvis stå tomt, framför allt kvällstid, och präglas av storindustrins storskaliga och hårda ytor. Idag står stolta och vackra tegelbyggnader kvar som ett minne från dess industriella storhetstid och ger området dess omisskänneliga karaktär och gör platsen till riksintresse. Med dess centrala placering nära Västerås centralstation står området inför en omfattande omvandling med nya bostäder och verksamheter. Klöverns kvarter i södra delen av Kopparlunden ligger med östra sidan mot järnvägspår och mot västra sidan ligger ett parkstråk som sträcker sig genom hela Kopparlunden. Kvarteret planeras innehålla bostäder med tillhörande bostadsgård och lägre komplementbyggnader.
Beställare
Klövern
År
2017 –
Uppdrag
Detaljplan, bostäder
Plats
Västerås

“Relationen till det historiska Kopparlunden speglas i en hög ambition av materialval och detaljering – man ska kunna läsa kvarteret som en del av en helhet.”

För Dreem har det varit viktigt att sammanlänka Slakthusområdet med Globen shopping och att skapa trygga och mänskliga stadsrum.