Deloitte
Ombyggnaden av Deloittes Göteborgskontor för Hufvudstaden innebar även ett nytt, aktivitetsbaserat sätt att arbeta på vilket skulle återspeglas i den rumsliga utformningen. En yta på 1600 m2 med ca 90 arbetsplatser har delats in i olika zoner med olika tempo och flexibilitet. De olika zonerna är utformade med typen av arbete som ska utföras i åtanke, exempelvis tyst koncentration eller genom samarbete och i diskussion med kollegor. Dreem har sedan starten arbetat med återbruk som en naturlig del i koncept och i Deloittes externa del återanvändes de delar som efter analys bedömdes fungera fortsatt bra i verksamheten. Genom hela projektet var kontinuerlig dialog med personalen essentiell för att skapa en arbetsplats att trivas i.
Beställare
Hufvudstaden AB
År
2016
Status
Färdigställt
Plats
Göteborg

Rummen med rörliga arbetsplatser delas av med mindre mötes- och telefonrum eller tysta rum vilka skapar avskärmningar så att man inte blir för många i varje rum. Dessa ger variation i landskapet samtidigt som de ger möjlighet till ett flexiblare arbetssätt.

Genom hela projektet var kontinuerlig dialog med personalen essentiell för att skapa en arbetsplats att trivas i.