Backa
Göteborg växer och Backaplan – Hisingens hjärta – utvecklas med nya bostäder och verksamheter. Stadsgator och kvartersstruktur kopplar området tydligare till Göteborgs innerstad, och närheten till Lundbyleden samt utbyggd kollektivtrafik kommer att göra Backaplan till en attraktiv del av centrala Göteborg. Här blir Backavägen ett nav med hållplatsnära butiker och restauranger i gatuplanet. Dreem har tillsammans med JPA Fastigheter ritat ett förslag till ombyggnad av Backavägen 3-5.
Beställare
JPA Fastigheter
År
2017
Uppdrag
Butiker, restaurang
Plats
Backavägen 3-5

Byggnaden har idag pastellfärgad 80-talsgeometri med avfasade hörn och livförskjutningar och är helt sluten mot Backavägen. I Dreems förslag får lokalerna i bottenvåningen entréer direkt mot Backavägen. Markplanet lyfts fram med ljus terrazzo och glas medan ovanliggande våningar får en mörkare beklädnad av varm koppar som håller ihop och förtydligar den omarbetade volymen. I och med förädlingen av den befintliga byggnaden, har Backa 3 möjlighet att bli ett ansikte utåt för nya Backaplan.

Typplan

Situationsplan