Kv. Myvatten
Höghuset är placerat på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Båda dessa gator är delar i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Utöver detta, så gör närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan), att det finns en relation till hela regionen och inte bara till dess direkta kontext. Detta resulterar i projektets vilja att skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen. Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av tornet, utan att kompromissa bort byggnadens sammanhållning som helhet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning, där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i karaktär är implementerade i den eftersträvade sammanhållningen och helheten i syfte att svara på förutsättningarna vid varje enskild fasad.
Beställare
Klövern
År
2020
Uppdrag
Höghus
Plats
Kista

Med en detaljplan som endast medgav en mindre bostadsgård tas även taken i anspråk som en del av den sociala umgängesytan. Mot parkeringsgaraget skapas multifunktionell vertikal grön yta med sociala funktioner.

“Projektet vill skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen.”

Process