Linnéa Garden
Projektet utgår från den kvarterstruktur som föreslås i detaljplanen och syftar till att skaffa ett varierande bostadsutbud. Det nya området erbjuder möjligheter till ett aktivt och socialt liv på kvarterets innergård och Linnéa Garden kommer uppfylla Miljöbyggnad Silver. Gestaltningen innehåller hus med skiftande fasader och med tydlig differentierad karaktär. I den nordvästra delen av kvarteret ligger en gemensam lokal som blandas med bostäder för att ge plats till en aktiv gatufront under olika tider på dagen. En mindre pocketpark vid kvarterets södra hörn blir en ny social mötesplats för området. Pocketparken aktiveras av växthuset samt av idrott/bollplanen vid Arne Tisélius gata.
Beställare
Serneke
År
2021
Uppdrag
Bostäder
Plats
Rosendal, Uppsala

Vi skapar ett levande kvarter där många olika typer av människor kan bo, där utformningen av kvarteret uppmuntrar till social samvaro. Genom bostadsvariationen, gemensamhetslokalen, växthuset och en väl utformad gård, kommer här att skapas många möjligheter för social samvaro och där man uppmuntras att leva hållbart och med varandra i samförstånd. Växthuset och gemensamhetslokalen kan användas till middagar, högtider, styrelsemöten eller som platser för att träffa grannar.

“Kvarteret är utformat med tanke på sociala ytor, hållbarhet och med modern utformning, utfört med tanke på att åldras vackert med hållbara material.”

Rosendal har mycket natur runt omkring, vårt kvarter blir en naturlig del av landskapet och samtidigt skapar vi en stadsmässighet i gestaltningen ut mot gatorna. Genom att välja naturliga och hållbara material byggs ett kvarter som håller över tid. Genomarbetade detaljer gör att de boende känner stolthet för sitt boende och man blir varsam om sin miljö.

Kvarterets siluett bearbetas för att skapa en graduell minskning och fragmentering mot tomtens södra hörn där lokalt torget föreslås. Gestaltning på fasaderna varierar mellan ett sammanhängande språk vid projektets norra fasad och en mindre skala längs fasaden mot väst där varje bostadsform utrycks tydligt. De upphöjda stadsradhusen i söder flyttas in från fasadlinjen för att förstärka fragmenteringen och skapa plats till förhöjda privata trädgårdar med direkt utsikt till idrottsplanen och skogen.

I kvarteret finns blandade bostadstyper för att skapa ett varierat utbud som passar olika människor och skeden i livet. Flerbostadshus med varierade lägenhetsstorlekar varvas med etagelägenheter med flexibla planlösningar. Genom att erbjuda en variation av lägenhetsstorlekar kan man flytta inom området beroende på vilka behov man har. De yteffektiva mindre lägenheterna bidrar till att nya bostadsköpare ges möjlighet att få en första bostad.

Generellt är lägenheterna planerade utifrån bästa ljusförhållande och öppenhet mot omgivningen och gård. I de flesta fall placeras vardagsrum och kök mot sydväst och sovrum mot nordöst. Många lägenheter har genomgående planlösning för att få maximalt ljusinsläpp. I bottenplan har de flesta lägenheterna en privat grön uteplats ihop med förgårdsmark. Utemöbler och växter skapar ett levande möte med gatan och större känsla av trygghet. Majoriteten av övriga lägenheter har minst en balkong, många lägenheter har två eller en kombination av fransk balkong och vanlig balkong.