Profilbyggnaden
Profilbyggnaden är en del av ett projekt som gav vinst i parallellt uppdrag för Klövern. Placerad alldeles bredvid en ny park längs med Dalviksgatan, fungerar byggnaden som en fond mot parken. En tydlig entré mot huvudgatan hjälper till att definiera det publika gaturummet. Genom en designprocess, grundad i att förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken, genereras en stark publik destination vilken också fungerar som en katalysator för hela Isafjords nya stadsplan. Byggnadens formspråk är ett resultat av viljan att skapa en tydlig destination samt platsens förutsättningar.
Beställare
Klövern
År
-
Uppdrag
Bostäder, publik sockelvåning
Plats
Stockholm

Entréns utformning ger byggnaden en tydligt publik karaktär som med en transparent fasad skapar en öppen dialog mellan rummen inomhus och utomhus, vilket ytterligare förstärker kopplingen mellan byggnaden och parken. De utvalda materialen är en direkt konsekvens av sökandet efter ett transparent, lätt paviljongsliknande uttryck och den starka kopplingen mellan byggnaden och parken. Även formen på byggnaden är bearbetad efter det offentliga rummet och utifrån att bottenvåningen på byggnaden ska fungera som en förlängning av parken.

“Byggnadens formspråk är ett resultat av viljan att skapa en tydlig destination samt platsens förutsättningar.”

Utformning

Genom att en del av ytan i sockeln ges till parken skapas en konkav-formad plan mot parkrummet, vilket skapar ett mjukare förhållande mellan park och byggnad. Pelare och balkar av limträ kombineras med trä och glas i syfte att skapa en välkomnande publik och varm karaktär. Dessa materialval syftar till att inkorporera byggnaden i intilliggande park för att uppfattas som en inbjudande förlängning av det offentliga rummet.

Process