Drakegatan
Projektet med Drakegatan bestod av ett förslag för ett nytt höghus med kontor i Gårda, Göteborg. Förutsättningarna innebar en komplex plats som befann sig både mellan och ovanpå två befintliga kontorsbyggnader byggda 1970, som ägdes av samma kund. Eftersom tomten var belägen i utkanten av staden och bredvid en motorväg, ägnades mycket uppmärksamhet åt upplevelsen av att passera byggnaden i snabb takt och hur byggnadens utseende kan förändras när du rör dig förbi, antingen i en bil i hög fart eller till fots på de närliggande gatorna.
Beställare
Wallenstam AB
År
2015
Uppdrag
Höghus med kontor
Plats
Göteborg

Byggnadens fasadaktivering uppnåddes med ett enkelt element; dubbelfärgade solskyddsblad med olika djup beroende på fasadens orientering. Dessa gav en dynamisk förändring av fasadens utseende samtidigt som de skyddade från onödig värmebelastning. Blandningen av glas och solida paneler skapades med hjälp av digitala verktyg för att också uppnå den öppenhet som kommunen kräver.