Kilen
När Sollentuna kommun utlyste en samarbetsinbjudan för tomten Kilen tog Dreem, tillsammans med Klövern, fram två olika förslag med två starka koncept. Kilen kommer att bli en destination för aktiviteter och samvaro mellan människor, dels genom Tvärbanans nya dragning dels genom dess placering i skärningspunkten mellan Kista och Helenelund. Inkilad mellan E4:an och tågspåren ger tomten både utmaningar och potential. I ett av Storstockholms snart bästa kommunikationslägen kommer Kilen bli en attraktiv och levande plats med bostäder, kultur, idrott, arbetsplatser och caféer. Båda förslagen har en sockelvåning som följer större delen av tomten och blir en bas som hela projektet landar på. Ett aktivt stråk med gröna platser, bostadsgårdar, ett tryggt inre rum skapas mellan byggnaderna. I sockeln ligger publika funktioner längst fram mot torget och garage placeras längst bort i spetsen. Ovanpå sockeln landar volymerna med bostäder, kontor och sport/kulturprogram med ambitionen att skapa ett levande område med rörelse under större delen av dygnet. Volymerna skapar en ny siluett och upplevs som ett unikt inslag både från motorvägen, från pendeltåget, tåget, till fots eller på cykel från Kista och Helenelund.
Beställare
Klövern
År
2016
Uppdrag
Stadsplanering
Plats
Sollentuna

Förslag Kluster

Förslaget Kluster uttrycker tyngd men samtidigt lekfullhet. Genom varierat innehåll och unik gestaltning skapas en livfull destination som gör platsen synlig. Helenelunds torg ramas in genom den nya bebyggelsen på båda sidor och tar väl hand om torget genom tydliga gränser.

Förslag K2

Förslaget K2 har ett formkoncept med två kilar som tillsammans bildar en ikonbyggnad med tydlig identitet som även återspeglar platsens form.

Process