Merkurhuset

Merkurhuset

 Merkurhuset är det äldsta kvarvarande huset på Skeppsbron i Göteborg och ritades av Ernst Krüger 1898–1899. Byggnaden som än i dag är en kontorsbyggnad huserade vid sekelskiftet Rederi AB Svenska Lloyd och Rederi AB Transatlantic; ett minne från rederitiden är...
Drakegatan

Drakegatan

Byggnadens fasadaktivering uppnåddes med ett enkelt element; dubbelfärgade solskyddsblad med olika djup beroende på fasadens orientering. Dessa gav en dynamisk förändring av fasadens utseende samtidigt som de skyddade från onödig värmebelastning. Blandningen av glas...