Avenboksgatan

Avenboksgatan

På tomt A närmast de befintliga enplansvillorna föreslås flerbostadshus i ett plan. En grön ridå av träd sparas i angränsning till befintliga hus. Varje bostad får en egen rymlig uteplats och nära tillgång till gemensam gård med grillplats, lekyta eller...
Staffanstorp

Staffanstorp

Projektet består av både bostadsrätter och hyresrätter där lägenheterna varierar i storlek från 1 RoK upp till 5 RoK, med störst andel 3 RoK. Naturen är den röda tråden i projektet vilket exempelvis avspeglar sig i materialval, gårdsmiljö och närheten till det gröna...
Skycity

Skycity

BCORE-modulen kan anpassas såväl efter enskilda enfamiljshus i en avskild miljö som till den höga skyskrapan. Fokus på hållbarhet har genomsyrat projektet och stor vikt har lagts vid sociala ytor. Hållbarhetstänket har präglat hela projektet, med exempelvis...
M3 Kista

M3 Kista

Höghuset Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av det högre tornet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i de olika...