Expertis

Vi vill skapa mervärde för männskor och våra kunder genom vårt kunnande och arbetssätt. Idag är vi ett kontor med stor kompetens, bred internationell bakgrund och mångfald i våra team. Tillsammans tänjer vi gränserna och skapar projekt med genomtänkt gestaltning, hållbarhet, struktur, ekonomi och analys. Dreem ger alla projekt samma omsorg, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar.

Urval kompetenser

 • Områdesanalys

 • Bas – p

 • Bim – Samordning

 • Dagsljusanalys

 • Solstudier

 • Träbyggnad

 • Skyltprogram

 • Projektledning

 • Miljösamordning

 • Digitala verktyg

Affärsområden

 • Stadsutveckling

 • Bostäder

 • Kommersiellt

 • Kontor

 • Fastighetsutveckling

 • Hotell och Restaurang

 • Inredning

 • Arenor

 • Spa och hälsa

Leveranser

 • Idéutveckling/koncept
 • Detaljplan
 • Förstudier
 • Förfrågningsunderlag
 • Systemhandling
 • Bygghandling
 • Bygglov