Kilen

Sollentuna kommun har utlyst en samarbetsinbjudan för tomten Kilen. Vi har tillsammans med Klövern ritat två olika förslag med starka koncept. Kilen kommer att bli en destination för aktiviteter och samvaro mellan människor.  I ett av Storstockholms snart bästa kommunikationslägen kommer Kilen bli en attraktiv och levande plats med bostäder, kultur, idrott, arbetsplatser och caféer.

Förslaget Kluster uttrycker tyngd och samtidigt lekfullhet. Genom sitt varierade innehåll och unika gestaltning skapas en livfull destination som gör platsen synlig. Helenelunds torg ramas in genom den nya bebyggelsen på båda sidor och tar väl hand om torget genom tydliga och urbana gränser.
I förslag K2 är det två stycken kilar som skapar en ikonbyggnad med tydlig identitet som återspeglar platsens form.
Båda förslagen har en sockelvåning som följer större delen av tomten, det blir en bas som hela projektet landar på. Ett aktivt stråk med gröna platser, bostadsgårdar, ett tryggt inre rum skapas mellan byggnaderna. I sockeln ligger publika funktioner längst fram mot torget och garage längst bort i spetsen. Ovanpå sockeln landar volymerna som innehåller bostäder, kontor och sport/kulturprogram för att skapa ett levande område som har rörelse under större delen av dygnet. Volymerna skapar en ny siluett och upplevs som ett unikt inslag både från motorvägen, från pendeltåget, tåget, till fots eller på cykel, både från Kista och Helenelund.

 
 

Liknande projekt