Lundens förskola

Lundens förskola

De tre byggnaderna som Dreem ritat innehåller både skola och bostäder och fungerar tillsammans som en barriär mot den närliggande bilvägen och ramar samtidigt in gården på husens baksida. Den stora gården som vetter mot skogen gör naturen lättillgänglig, vilket har...
Merkurhuset

Merkurhuset

 Merkurhuset är det äldsta kvarvarande huset på Skeppsbron i Göteborg och ritades av Ernst Krüger 1898–1899. Byggnaden som än i dag är en kontorsbyggnad huserade vid sekelskiftet Rederi AB Svenska Lloyd och Rederi AB Transatlantic; ett minne från rederitiden är...
Circular Box

Circular Box

Projektets design är baserad på ett rutnät med dimensionerna 60×60 som möjliggör den flexibilitet som behövs för att en byggnad ska kunna förändras över tid. En anpassbar struktur ger flera olika sätt att skapa enheter och fasader, vilket gör att byggnaden lättare kan...