Askegården

Askegården

“Fasadens symmetriska gestaltning och trapphusets placering samt utformning är ett resultat av husets placering vid slutet av områdets centrala allé.” Symmetrin i fasadens gestaltning samt trapphusets placering och utformning är ett resultat av husets placering vid...
Staffanstorp

Staffanstorp

Projektet består av både bostadsrätter och hyresrätter där lägenheterna varierar i storlek från 1 RoK upp till 5 RoK, med störst andel 3 RoK. Naturen är den röda tråden i projektet vilket exempelvis avspeglar sig i materialval, gårdsmiljö och närheten till det gröna...
Kv. Västra

Kv. Västra

VATTEN SOM RESURS Vatten till byggnaden, både från naturen och från kommunala Vattenverket används på ett resurseffektivt sätt innan det rengörs och leds tillbaka. Dagvatten från tak samlas upp och går genom balkongernas odlingslådor där det filtreras innan det leds...
Skycity

Skycity

BCORE-modulen kan anpassas såväl efter enskilda enfamiljshus i en avskild miljö som till den höga skyskrapan. Fokus på hållbarhet har genomsyrat projektet och stor vikt har lagts vid sociala ytor. Hållbarhetstänket har präglat hela projektet, med exempelvis...