Circular Box

Circular Box

Projektets design är baserad på ett rutnät med dimensionerna 60×60 som möjliggör den flexibilitet som behövs för att en byggnad ska kunna förändras över tid. En anpassbar struktur ger flera olika sätt att skapa enheter och fasader, vilket gör att byggnaden lättare kan...
Imma

Imma

4 principer för design:  Enkelhet: Enkel och lättigenkännlig geometriTraditionell strukturEnkel konstruktionEnkelhet för tekniska funktioner såsom inspektion och underhåll Elasticitet: Robust konstruktionHållbara och underhållsfria materialModularitet i de delar som...
Skycity

Skycity

BCORE-modulen kan anpassas såväl efter enskilda enfamiljshus i en avskild miljö som till den höga skyskrapan. Fokus på hållbarhet har genomsyrat projektet och stor vikt har lagts vid sociala ytor. Hållbarhetstänket har präglat hela projektet, med exempelvis...
Kv. Nova

Kv. Nova

Mot Kungsängsvägen placeras lokaler som ger större fönsterpartier vilket i sin tur skapar en transparent sockelvåning mot gatan. Fasaden har ett stramare uttryck än den mot insida gård och kulören särskiljer huskroppen från intilliggande kvarter på ett tydligt sätt...