Lundens förskola

Lundens förskola

De tre byggnaderna som Dreem ritat innehåller både skola och bostäder och fungerar tillsammans som en barriär mot den närliggande bilvägen och ramar samtidigt in gården på husens baksida. Den stora gården som vetter mot skogen gör naturen lättillgänglig, vilket har...
Sisjödal Äldreboende

Sisjödal Äldreboende

En uppglasad entré och trappa skapar rymd och ett välkomnande rum mot gatan. Relationen till gatan förstärks genom sockelvåningen och ett uppglasat hörn med...