Första spadtaget för Avenboksgatan

Första spadtaget för Avenboksgatan

För EAB har Dreem ritat ett nytt bostadskvarter beläget i Smålandsstenar och den 1 juni tas det första spadtaget! Kvarteret består av 43 lägenheter uppdelat på två olika tomter. Den nya lokalgatan får en varierad karaktär och binder ihop de två nya bostadsområdena....