Första spadtaget för Avenboksgatan

För EAB har Dreem ritat ett nytt bostadskvarter beläget i Smålandsstenar och den 1 juni tas det första spadtaget!

Kvarteret består av 43 lägenheter uppdelat på två olika tomter. Den nya lokalgatan får en varierad karaktär och binder ihop de två nya bostadsområdena. Genom att erbjuda bekväma lösningar och kvalitéer för samutnyttjande för de boende blir flerbostadshusen ett attraktivt alternativ till att bo i villa. Tvåvåningshuset med tegelfasad ska byggas med trästomme och hela projektet ska certifieras med Miljöbyggnad Silver. Gedigna material och omhändertagna gemensamma ytor har varit ledande i projektet. Läs mer här.