Växtverk i Rosenlund

Dreem har studerat flera olika ytor i staden, vilka skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt för en mer tillgänglig och inkluderande innerstad.

I en första del tog man tillvara öde parkeringsyta vid Schillerska gymnasiet och här i del två har Dreem reflekterat över oanvända takytor och tagit fram en visionsbild för hur det centralt placerade kraftvärmeverket skulle kunna bli en pusselbit när man också försöker aktivera de ofta outvecklade vattennära områdena i Göteborg.

Framtiden för kraftvärmeverket, också kallat Rosenlundsverket, har debatterats flitigt och Göteborgs Energi flaggar för avveckling samtidigt som andra föreslagit både nattklubb och kulturhus (GP Debatt 230906). Kanske kan byggnaden rymma flera funktioner samtidigt? I Dreems visionsbild fungerar värmeverkets tak som plats för växthus, en hållbar symbol som dessutom kan belysa byggnaden, platsen och kopplingen till älven.

Planen för Skeppsbron är, enligt Göteborgs stad, att området på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven – en detaljplan vars genomförande dock sattes på paus under 2023. Dreem arkitekter hoppas att arbetet med området snart återaktiveras och att kraftvärmeverket från 1954 kan erhålla nya funktioner och växa vidare tillsammans med området.