IMMA

Dreems tävlingsförslag för Hemmesta vattentornet.

Infrastrukturella projekt har traditionellt sett varit strukturer, som av sin funktion, tekniska egenskaper och strukturella komplexitet prioriterat de tekniska egenskaperna över kulturella och sociala värden, som exempelvis estetik och identitet. Men även i de fall där estetiska aspekter är en del av designprocessen, leds dessa vanligtvis av den skulpturala potentialen och möjligheten i strukturen. Efter att ha dykt ner i tävlingsföreskrifterna bestämde vi oss för att utmana denna konventionella process för att i stället undersöka och utgå från mjukare aspekter såsom platsidentitet, invånarperspektiv, miljöpåverkan samt resursanvändning.

Det ledde fram till frågor som: kan en sådan konstruktion smälta in i sin omgivning? Hur kan designen minimera vattentornets klimatavtryck samtidigt som avtrycket i dess direkt omgivning? Kan de nödvändiga säkerhetsbarriärerna bli inkorporerade i ett parkkoncept i stället för att bli en avskräckande barriär?

4 principer för design: Enkelhet, Elasticitet, Rådighet, Optimism

Enkelhet:

Enkel och lättigenkännlig geometri
Traditionell struktur
Enkel konstruktion
Enkelhet för tekniska funktioner såsom inspektion och underhåll

Elasticitet:

Robust konstruktion
Hållbara och underhållsfria material
Modularitet i de delar som kan bytas ut

Rådighet:

Minimerad mängd material
Minimerad koldioxidavtryck
Få antal olika element som upprepas
Dubbla funktioner i de element som används

Optimism:

Vi tror att vi kan säkra dagens och framtidens behov utan att använda framtida generationers resurser
Vi tror att vi kan skapa en solid, säker infrastruktur som är välkomnande och välintegrerad i sin omgivning
Vi tror att vi kan få 4000 kubikmeter vatten att smälta in i skogens trädtoppar och skuggor och bli en del av natthimlen

I linje med dessa principer har olika former och konfigurationer undersökts som försökt reducera reservoarens yttre skal och struktur. Alternativen utvärderades utifrån materialanvändning samt enkelhet i konstruktion. Tillsammans med konstruktörer har vi kommit fram till att cylindern är den mest effektiva formen utifrån effektivitet i material och form för vattenbehållare. Även utifrån aspekter av byggbarhet och modularitet samt att det är en beprövad form.

På grund av sin placering, en bit från bebyggelse uppe på berget i skogen, kommer tornet i första hand ses på avstånd. Med det i åtanke har ett monterbart och transparent skal som spänns runt vattenreservoaren. Detta extra lager har flera funktioner, dels som strukturell förstärkning, inspektions- och underhållsgång, termiskt skal, koldioxidbehållare samt kan samla värme och energi. Gångarna och dess konstruktion blir till extraförstärkning som hjälper till att ta hand om trycket på väggarna i vattenreservoaren, vilket i sin tur gör att väggarnas tjocklek kan minskas. Den mörkt färgade betongen kombinerad med glasskalet skapar en slags Trombe-vägg som fungerar som ett termiskt skal vilket säkrar att vattnet innanför inte fryser och tar bort behovet av extra isolering.

En realitet vi står inför är faktumet att det finns ett stort antal äldre kontorsbyggnader i Stockholmsområdet vilka har renoveringsbehov, exempelvis utbyte av fönster. Integreringen av ungefär 1000 återanvända fönster som en del av designen sparar koldioxid.

Förutom de praktiska egenskaperna som avtagbara skalet av återanvända fönster skapar det även sitt eget unika designspråk och karaktär. Den eteriska karaktären i designen låter vattenreservoaren att bli sedd som en flytande entitet bland trädtopparna medan de tunna mörka pelarna smälter in i sin omgivning bland trädstammar och skuggor.

Samtliga stödfunktioner och element integreras i volymen under tornet som omges av ett skyddande skal med cirkulärt stängsel som härmar skalets form och formspråk. Metallramar och nät av metall bildar en skyddande hinna vilket fungerar både som säkerhetsskydd och struktur för växter och insekter att klättra på.

Vistelseytan integreras i designen genom enkla samma enkla geometriska form i cirklar med olika funktioner. Sociala sittbänkar/grillplatser, regnvattenspeglar, vattensamlande dammar för insekter är exempel på funktioner som kan läggas ut i ett spår för upptäckter och överraskningar i vistelsezonen. Den enkla formen av en cirkel skapar en spännande kontrast och dialog mellan rena geometriska objekt och skogens biologiska organiska natur.

Allt detta möjliggör det nya vattentornet att skapa en lättillgänglig välkomnande funktion som integreras i sin omgivning samtidigt som den är en lättigenkännlig för Värmdös invånare. Den blir en symbol av respekt för dess omgivning, miljömässigt hållbar design och en motståndskraftig hållbar framtid.