Nordtag Ytterby
Nya bostadsområdet “Grannskapet” ger ca 200 nya bostäder i blandad upplåtelseform med ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Typologin ger en varierad storlek på bostäderna från 2 RoK till radhusen som är 4-5 RoK. Målgrupperna är främst par som är på väg in på bostadsmarknaden, småbarnsfamiljer och även äldre som vill flytta från hus till ett annat typ av boende. I de lite större lägenheterna och radhusen finns det gott om utrymme för barnfamiljer. Grannskapsstaden uppmuntras genom tydliga gårdsrum som skapas av husens placering på tomten. Gårdarna ger möjlighet för grannarna att mötas med förhoppningen att öka den sociala kontakten mellan generationer.
Beställare
Balder
År
2017
Uppdrag
Bostäder
Plats
Kungälv

Projektet består av både bostadsrätter och hyresrätter där lägenheterna varierar i storlek från 1 RoK upp till 5 RoK, med störst andel 3 RoK. Naturen är den röda tråden i projektet vilket exempelvis avspeglar sig i materialval, gårdsmiljö och närheten till det gröna som kan upplevas från de stora balkongerna.

“Vårt mål är att skapa Grannskapsstaden genom att prioritera livet mellan husen.”

Idag finns det främst bostadsområden med låg densitet i området kring Nordtag. Det nya bostadsområdet ligger nära kollektivtrafik och får en ny bilväg. Området omgärdas av natur och parkområden, vilket präglar vårt förslag. Förslaget innehåller en högre densitet än villastaden, men på småstadens villkor och med ett hållbarhetstänk, vilket gör vårt förslag till den nya “Grannskapsstaden”.

De nya bostäderna kopplar bebyggelsen mot naturen/parkrummet genom gårdarna och sluter upp mot den nya gatan i område C och F. I område J och K läggs volymerna varierat mot gata eller parkrum. I område L och M placeras volymerna för att skapa tydliga gårdsrum och samtidigt öppna sig mot sin omgivning.