deloittE

FAKTA

Projektnamn
Deloitte Göteborg

Beställare
Hufvudstaden AB

Plats
Göteborg

Omfattning
16 000 m²

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Maya Iwdal
maya.iwdal@dreem.se
+46 706 - 93 04 37

Ombyggnaden av Deloittes Göteborgskontor för Hufvudstaden innebar även ett nytt, aktivitetsbaserat sätt att arbeta på, vilket skulle återspeglas i den rumsliga utformningen. En yta på 1600 m2, med ca 90 arbetsplatser, har delats in i olika zoner med olika tempo och flexibilitet. De olika zonerna är utformade med tanke på typen av arbete som ska utföras, exempelvis tyst koncentration eller samarbete med kollegor.

En del av uppgiften var också att möta behoven hos verksamheten genom att lägga till fasta arbetsplatser. Rummen med rörliga arbetsplatser delas av med mindre mötes-/telefonrum eller tysta rum vilka skapar avskärmningar så att man inte blir för många i varje rum. Dessa ger variation i landskapet samtidigt som de ger möjlighet till ett flexiblare arbetssätt. En ny stor utbildningssal samt ett nytt, luftigt och socialt pentry med pausrum, skapar en extern del som även kan användas av besökare. I den externa delen återanvändes de delar som redan fungerade bra med verksamheten, vilket också blev del av hållbarhetstänkandet. Stor vikt har lagts på processen med verksamheten där ett samarbetade med en arbetsgrupp för framtagandet av utformningen interiört hade en viktig roll vid beslutsfattandet. Samarbete med personalgrupp och lyssna in behov har varit en förutsättning för att personalen skulle få en arbetsplats att trivas i.

 
 

Liknande projekt