Vision CPARK

I dag tar flertalet parkeringsplatser attraktiv mark i anspråk i Göteborgs innerstad. Kan dessa platser transformeras och i stället skapa levande platser för fler av stadens invånare?

Dreem arkitekter har reflekterat över frågan och använt parkeringsplatsen vid Schillerska Gymnasiet som testsite. Vi föreslår att bilarna flyttas under mark och att parkeringen tillåts ta mindre visuell plats för att ge rum åt en mer aktiv verksamhet – en multifunktionell kulturpark. Förslaget ifrågasätter stora, tomma och dåligt utnyttjade platser i centrala Göteborg.  
 
I förslaget med en multifunktionell kulturpark finns plats för studie- och arbetsplatser, växthus, konferens, sport och årstidsanpassade mötesplatser.