Sveriges största byggnad med återbrukat tegel

Roligt att vara med på taklagsfest för det första kvarteret i Framtidens Backaplan! Dreem är stolta över att vara del av ett spännande och hållbart projekt som skapat bostäder, kommersiella lokaler och inte minst Sveriges största byggnad med återbrukat tegel.

Det återbrukade teglet innebär en besparing på 210 ton koldioxid och tillsammans med andra hållbara lösningar som exempelvis delvis användning av träpålar, Skanskas betong med lägre klimatpåverkan m. fl. så är målet för hela projektet att spara minst 2200 ton koldioxid.  

Läs mer om projektet här.