Dreem arkitekter restaurerar kulturminnesmärkta Merkur

Merkurhuset från 1897 i Göteborg genomgår sedan en tid tillbaka en stor ombyggnad och restaurering. Fastigheten som ägs av Platzer och Bygg-Göta fylls nu succesivt med nya hyresgäster. Till hösten flyttar Etraveli Group in i fastigheten och även reklambyrån Dear Friends kommer tillbaka efter att ombyggnaden är klar.

Dreem arkitekter har haft ansvar för den omfattande ombyggnationen där man bland annat återskapat det ursprungliga utseendet på fasaderna. Genom att ha inventerat och studerat den kulturmärkta byggnaden och dess detaljer har man hittat sätt att bevara, återbruka och framhäva den ursprungliga strukturen. Återbrukade dörrpartier tillsammans med tidigare förbyggda dörrposter och nischer har på nytt fått ta plats för att lyfta husets historia. Originaldetaljer med högt kulturellt värde i huset innefattar biljettdiskar från rederitiden, utsnidade radiatorer med lejontassar, höga sittbänkar i vackert mörkt trä och träpaneler med tidstypiska inslag.

”Vi är måna om att i alla våra projekt arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och vi ser fram emot att bidra till att hela Merkurhuset får liv igen” säger Maya Iwdal, ansvarig arkitekt och VD på Dreem.