Villa Maria

Ett hus som följer topografin och där grönskan jobbar fullt ut med huset. Sedumtak, altaner, planteringar, pool, terrasser i symbios med byggnaden, byggår 2011.

 
 

Liknande projekt