Uppsala Rosendal etapp 3

Vinst i Uppsala i markanvisningen till Rosendal Etapp 3. Tomten ligger i hjärtat av Rosendal, en central stadsdel i Uppsala. Kvarteret är utformat med en stomme i massivträ med hög hållbarhetsfaktor och en varierande struktur på fastigheten. För de boende har ekologiska och sociala lösningar prioriterats.

Kvarteret Rosendal Etapp 3 uppmuntrar till att både äldre och unga kan bo tillsammans. I förslaget ingår en vinterträdgård med gemensamt växthus/orangeri med möjlighet till skafferi och kompostering på gården. Bottenvåningarna är aktiva och transparenta, här finns uppglasade cykelrum och tvättstugor med övriga gemensamma ytor som uppmuntrar till social samvaro bland de boende.

Genomgående för förslaget är användandet av naturmaterial, som trä och tegel, och fastigheten är utformad för att få in bästa möjliga dagsljus i fastigheten.

 
 

Liknande projekt