Strömstad Canning

Förslag till markanvisningstävling för Canningområdet i Strömstad tillsammans med danska COBE arkitekter.

Förslaget utgångspunkt i 4 strategier:

– En stark koppling till stadskärnan främst genom en grön allé genom området
– En genomgående koppling och kontakt med havet
– En klar koppling över till Nötholmen och Kebal med en ny gång- och cykelbro
– En omhändertagen övergång mellan stadsrum och byggnader

Det skapas en stor variation av bostadstyper med varierande storlekar och upplåtelseformer. Planen innehåller radhus, parhus, tak- och hörnlägenheter, lägenheter i magasinsliknande byggnader, punkthus, etagelägenheter och lägenheter med utsikt i tre riktningar. Samtliga lägenheter är planerade utifrån att alla ska få naturligt dagsljus från åtminstone två sidor, privata balkonger och terrasser samt utsikten över vattnet. Utvecklingen av området bör erbjuda ett hälsosamt liv med hög trivselnivå. Där byggnader och stadsrum är utvecklad med ett hållbart fokus på miljö och hälsa.
Att det gående och cyklande skall vara i fokus är en tydlig och stark strategi i förslagets infrastruktur, biltrafik tillåts i stora delar av området men alltid på de mjuka trafikanternas villkor. Det erbjuds varierande och vackra promenadvägar, som antingen präglas av närheten till havet eller det gröna stråket.

 
 

Liknande projekt