Sisjödal Äldreboende

I samarbete med Dawasta och BRAbygg har Dreem ritat och utvecklat ett nytt äldreboende i Sisjön. Vi hade ett tydligt mål att genom innovativ design, planering och högkvalitativa material leverera ett äldreboende som sticker ut. En uppglasad entré och trappa skapar rymd och ett välkomnande rum mot gatan. Relationen till gatan förstärks genom sockelvåningen och ett öppet hörn med café. Modulfasaden får 3-dimensionalitet vilken skapas genom förskjutningar, textur och vinklar. Omsorg kring detaljer och volymhantering har varit drivande genom projektet, som planeras att stå färdigt under 2020.

 
 

Liknande projekt